Підприємство КП «Водоканал» належить до комунальної власності Сокальської міської ради. Підприємство є правонаступником Сокальського районного комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства. Воно самостійно будує свою роботу на принципах самоокупності, самофінансування та фінансового розрахунку при погодженні Сокальської міської ради. 
Підприємство КП «Водоканал» несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна  згідно з чинним законодавством,  не  відповідає  за зобов’язаннями Сокальської міської ради. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті не майнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в суді. 
Сокальське міське комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Сокальводоканал» створено для експлуатації свердловин методом родовищ прісних підземних вод, забезпечує потреби м.Сокаль у водопостачанні та водовідведенні, надає послуги населенню та іншим споживачам.  
Основними напрямками діяльності є:

 • підйом свердловин та подача водопроводом питної води;
 • збір, очищення та розподілення води;
 • збір та перекачування стічних вод;
 • лабораторія підприємства надає послуги екологічного характеру (проведення якісної та кількісної характеристики стічної та питної води), а також проводить придбання, зберігання, використання прекурсорів, відповідно до списку 2 таблиці ІV Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • обслуговування, експлуатація та ремонт водопровідно-каналізаційних комунальних мереж та комунікацій;
 • видача технічних умов та розробка проектів на водопостачання та водовідведення промислового, господарського, побутового та іншого призначення;
 • збирання та оброблення стічних вод;
 • проведення ремонтно-будівельних, монтажних, налагоджувальних, зварювальних та інших робіт по капітальному будівництву та ремонту об’єктів водопостачання та водовідведення;
 • внутрібудинкових мереж водопостачання та водовідведення, а також контроль за їх проведенням іншими організаціями;
 • виготовлення технічної документації та встановлення приладів  обліку на промислових підприємствах, населенню та іншим споживачам;
 • виготовлення та реалізація будівельних матеріалів, інших товарів народного споживання;
 • торгівельна діяльність, оптова та роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами
 • зовнішньоекономічна та зовнішньо торгівельна діяльність
 • надання транспортних послуг: внутрішнє та міжнароднє перевезення пасажирів, вантажів та послуг по ремонту автомобілів, іншої авто техніки та механізмів  така інформація в статуті, але наскільки мені відомо, то вони такого ніколи не робили

Виконує завдання по проведенню реконструкцій, розширенні та експлуатації водозаборів, каналізаційних мереж, споруд, зміцнення матеріальної, технічної бази та нормальної експлуатації системи водопостачання та водовідведення. 
Майно КП «Водоканал» становить основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається  у самостійному балансі підприємства. Майно Сокальського міського комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Сокальводоканал» є комунальною власністю Сокальської міської ради і закріплюється за нею на праві повного господарського відання. Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи до нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та статуту підприємства. 
Джерелами формування майна підприємства є:

 • кошти передані Сокальською міською радою підприємству для поповнення власних обігових коштів
 • майно передане йому Сокальською міською радою
 • доходи одержані від реалізації продукції, виконання робіт та надання послуг, а також від інших видів фінансово-господарської діяльності
 • доходи, одержані від реалізації цінних паперів
 • кредити банків та інших кредиторів
 • капітальні вкладення
 • безоплатні та благодійні внески
 • пожертвування організацій, підприємств та громадян
 • придбання майна іншого підприємства, організації
 • інше майно, набуте в порядку незабороненому законодавством