Проект рішення «Про коригування тарифів на послуги водопостачання та водовідведення для всіх категорій споживачів по МКП «Сокальводоканал»

       Розглянувши клопотання МКП «Сокальводоканал» та відповідні розрахунки згідно Постанови КМУ № 869 від 01.06.2011р. «Порядок формування тарифів на централізоване водопостачання, водовідведення та очистку стоків», виконком Сокальської міської ради,-

ВИРІШИВ:

 1. Затвердити і ввести в дію з  ________ 20___р.  скориговані тарифи на послуги водопостачання та  водовідведення Сокальському міському комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства для наступних категорій споживачів.

                                                                                                         грн./м3

Категорія споживачів

Водопостачання

Водовідведення

Очистка стоків

Разом

Грн. за 1м³

без ПДВ

Грн. за 1м³

з

ПДВ

Грн. за 1м³

без

ПДВ

Грн. за 1м³

з

ПДВ

Грн. за 1м³

без

ПДВ

Грн. за 1м³

з

ПДВ

Грн. за 1м³

без

ПДВ

Грн. за 1м³

з

ПДВ

Населення

9,3421

11,2105

13,5305

16,2366

 

 

22,8726

27,4471

Бюджетні організації

9,3421

11,2105

13,5305

16,2366

 

 

22,8726

27,4471

Інші споживачі

9,3421

11,2105

13,5305

16,2366

 

 

22,8726

27,4471

Споживачі, які користуються тільки очисткою

 

 

 

 

7,8523

9,4228

7,8523

9,4228

 

                                                                Вадим Кондратюк, міський голова

 

        Аналіз регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету Сокальської міської ради «Про коригування тарифів на послуги водопостачання та водовідведення по МКП «Сокальводоканал»  розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11 вересня 2003р. №1160-ІV, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004р. №308.

Назва регуляторного акту: проект рішення Виконавчого комітету Сокальської міської ради «Про коригування тарифів на послуги водопостачання та  водовідведення по МКП «Сокальводоканал».

Регуляторний орган: Виконавчий комітет міської ради.

Розробник документа: Сокальська міська рада.

Відповідальна особа:

Контактний телефон:

 

     1.Визначення проблем.

  На розгляд Виконавчого комітету міської ради подані розрахункові матеріали коригування тарифів на послуги водопостачання та водовідведення по МКП «Сокальводоканал» в частині збільшення вартості електроенергії та заробітної плати.

      Діючі тарифи на послуги водопостачання та водовідведення погоджені рішенням виконавчого комітету Сокальської міської ради від 06.11.2017р.

№173 «Про затвердження тарифів на послуги водопостачання, водовідведення для всіх категорій споживачів по МКП «Сокальводоканал»» не відшкодовують витрат підприємства по їх наданню.

 Збільшення витрат на виробництво послуг зумовлене збільшенням цін на електроенергію на 19,4% та ріст виробничих витрат за період дії тарифів в результаті підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.    

    При діючих тарифах з 1 грудня 2017 року відшкодовується 98,3% вартості послуг з водопостачання та 98,2 % вартості послуг з водовідведення. Як наслідок, підприємство відчуває нестачу у власних обігових коштах, що створює додаткові навантаження на фінансовий стан підприємства.      Коригування тарифів дасть можливість підприємству і надалі забезпечувати стабільне надання послуг з водопостачання, водовідведення та очистки стоків, забезпечить прибуткову роботу, дасть можливість впровадження енергозберігаючих технологій, оновлювати основні засоби за рахунок власних коштів та вчасно сплачувати податки до бюджетів та розраховуватися з кредиторами.  

 

2. Цілі державного регулювання тарифів на послуги водопостачання та водовідведення.

    Метою державного регулювання існуючих тарифів на послуги водопостачання та водовідведення є:

 • поступове покриття існуючої кредиторської заборгованості шляхом збільшення доходів та ліквідація збитків;
 • утримання якості надання послуг водопостачання та водовідведення на рівні нормативних;
 • стимулювання темпів зносу основних засобів;
 • впровадження низки першочергових міроприємств, спрямованих на зменшення енергетичних ресурсів.

 

3. Досягнення зазначених цілей

    Введення економічно - обгрунтованих тарифів дасть можливість підприємству:

 1. Забезпечити стабільне надання послуг з водопостачання та водовідведення.
 2. Забезпечити прибуткову роботу МКП «Сокальводоканал».
 3. Можливість впровадження енергозберігаючих технологій.
 4. Вчасно сплачувати податки до бюджетів та розраховуватися з кредиторами.
 5. Оновлювати основні засоби за рахунок власних коштів.
 6. Зменшити звернення та скарги зі сторони споживачів.

 

4. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акта.

    Термін дії запропонованого регуляторного акта встановити неможливо, оскільки існує багато зовнішніх чинників, яких усунути неможливо. При зміні цін і тарифів на складові витрати: матеріали, ПММ, електроенергію, розмір мінімальної заробітної плати, послуги сторонніх організацій, ставки оподаткування – постане необхідністю знову переглянути тарифи.

 

5. Заходи з відстеження результативності регуляторного акту.

    Базове відстеження результативності регуляторного акту  здійснюється до дня набрання ним чинності.

    Повторне відстеження результативності проводиться не пізніше, ніж через рік з моменту набрання чинності цим актом.

    Періодичні відстеження будуть проводитись раз на кожні  три роки після проведення повторного відстеження. Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватись на основі аналізу статистичних даних МКП «Сокальводоканалу».